Kompaniýanyň tertibi

KOMPANI PRA PROFILI

Wales we Hills Biomedikal Tehnologiýa.BEIJING BDA halkara seýilgähinde ýerleşýän Ltd. (V&H), 20 ýyldan gowrak wagt bäri Portable EKG we Telemedisina tehnologiýasyny öňdebaryjy döredijilerden biri.V&H önümleriň dizaýnynda çylşyrymly ýönekeýlik we hil gözegçiliginde dolandyryş tertibi bilen baglanyşykly gyrada ýakynlaşmak üçin uly çeşmeler berýär.V&H, esasan, doly CardioView önüm çyzgysy bilen meşgullanýaraşakdaky ýaly.

GURLUŞ HYZMATLARY

Dynç alýan EKG enjamy: HK esasly EKG

Simsiz EKG enjamy: iOS üçin simsiz Blueroorh EKG, Android üçin simsiz bluetooth EKG

Stress EKG enjamy: Windows üçin stres ecg, iMAC stress ecg

Holter EKG bölünişi: Holter EKG

 Beýleki seriýalar: EKG bulut we tor hyzmaty, EKG simulýatory, EKG enjamynyň beýleki enjamlary we ş.m.

Has köp halkara bazaryny giňeltmek we enjamy mahabatlandyrmak maksady bilen her ýyl ACC, ESC we MEDICA ýaly Wales & Hills-de professional halkara sergiler V&H tarapyndan bir wagtyň özünde ýerine ýetirildi. . Indi bu enjamlar Europeanewropa, Demirgazyk Amerika we Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Awstraliýa we Afrika bazarynda satyldy.

V & H-iň EKG enjamlary klassiki ecg enjamy bilen deňeşdirilende, artykmaçlyklary has ykjam, kiçi, has akylly we ulanyjylaryň gurşawyna has dostluklydyr.

V & H-iň esasy düşünjesi, bilelikde işleýän, ähli kärdeşlerimiziň adamlary we jemgyýeti sylaglamak maksady bilen ýüregimizi ýitirýän teklibine bagyşlanan, hakykatdanam bir topar döreden toparlaýyn iş.V&H geljege umyt we tutanýerlilik bilen seredýär.

KOMPANI .A Maglumatlary

Satyn almagyň görnüşi

Öndüriji we import ediji we eksportçy we satyjy

Esasy bazar

Europeanewropa we Demirgazyk Amerika &Günorta Amerika &Günorta-Gündogar / Gündogar Aziýa &Awstraliýa we Afrika we Okeaniýa &Easternakyn Gündogar we Bütin dünýä

Marka

VH

Ualyllyk satuw

1Million-3Million

Bellenen ýyl

2004

Işgärleriň sany

100-500

Kompýuter eksport ediň

20% -30%

Kärhana hyzmaty

Önüm hyzmaty

- Enjamlar üçin “Multi” opsiýalary saýlanyp bilner.
- Onlaýn we tehniki işgärleri goldaýar.
--CE, ISO, FDA we CO we ş.m. müşderilerimize hödürlenip bilner.
- qualityokary hilli we bäsdeşlik bahasy

Satuwdan soňky hyzmatlar

- ähli bölümler üçin bir ýyllyk kepillik.
- Islän wagtyňyz uzakdan onlaýn hyzmaty üpjün ediň.
- tölegiň gelmeginden 3 günüň içinde çykmak.