Habarlar

 • Bu aý Gollandiýadaky Europeanewropa Kardiologiýa Jemgyýetine gatnaşýarys

  Amsterdam, Gollandiýa, 2023-nji ýylyň 25-nji awgusty - 2023-nji ýylyň 28-nji awgusty - Amsterdamda geçirilen ESC Kongresi 2023, ýüregi goramak we bu ugurdaky geljegi kesgitlemek üçin kardiologiýa boýunça öňdebaryjy hünärmenleri we hünärmenleri birleşdirmegi maksat edinýär.“Goramak üçin güýçlere goşulmak ...
  Koprak oka
 • Wales & Hills, CMEF Bahar 2023-de (Şanhaý) SMART EKG enjamlaryny we täze ösüşleri getiriň;

  Aziýanyň iň uly lukmançylyk we saglyk çärelerinden biri bolan 2023-nji ýyldaky Şanhaý CMEF Bahar sergisi dünýäniň iň täze lukmançylyk tehnologiýalaryny we täzeliklerini görkezer.Bu sergi 30 ýyldan gowrak wagt bäri geçirilip, 100,000-den gowrak hünärmeni özüne çekdi ...
  Koprak oka
 • V&H Medica 2022-ni üstünlikli alyň

  V&H Medica 2022-ni üstünlikli alyň

  MEDICA lukmançylyk pudaklarynda iň yssy we iň uly lukmançylyk çäresidir. 40 ýyldan gowrak wagt bäri köp sanly bilermeniň möhüm meýilnamalaryny berk saklaýar. 2019-njy ýylda (CONVID-19-dan öň) 65-den gowrak ýurtdan 5500-den gowrak sergä gatnaşdy. 19 zalda, industrie ...
  Koprak oka
 • IOS Bluetooth Ecg Enjam Medica Fair Asia 2022-de şöhle saçýar

  IOS Bluetooth Ecg Enjam Medica Fair Asia 2022-de şöhle saçýar

  MEDICA FAIR ASIA 2022, Singapuryň Marina Baý Sands şäherinde 14 hepdelik 3 günlük sergi we bir hepdelik onlaýn sanly giňeltme. Bu sergä gatnaşyjylaryň we gelýänleriň maksatly müşderiler we tomaşaçylar bilen işini dowam etdirmegini üpjün etjek täze tejribe. , hatda ...
  Koprak oka
 • Vales & Hills-de ecg enjamyny dynç almak üçin köp funksiýaly EKG Ball Elektrodlary

  Vales & Hills-de ecg enjamyny dynç almak üçin köp funksiýaly EKG Ball Elektrodlary

  Ecg enjamyny dynç almak üçin, el gysgyçlaryndan we lampoçka toplaryndan başga-da, ecg maglumatlary dikeldiji möhümdir.Wales we depe kompaniýasynda ulanyjylara dynç alýan ecg enjamynyň hünär bölümi, ecg top elektrodlarynyň spesifikasiýasy: häsiýetleri Medisina Ma ...
  Koprak oka