Köp lukmançylyk funksiýalary üçin bir wagtyň özünde “Android bluetooth ecg 12-gurşun”

Gysga düşündiriş:


 • Model:iCV200
 • Gurşun:Bir wagtyň özünde 12 kanal
 • Bilelikdäki ýol:bluetooth
 • Ulgam:Android esasly
 • Programma üpjünçiliginiň ady:aECG
 • Elektrik üpjünçiligi:2 * AA batareýalary
 • Şahadatnama: CE
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Android EKG enjamy barada biliň

  wbawaw (7)

  12 gurşunly EKG programma üpjünçiligi, Android-i goldaýan enjamlara gurnalyp bilner (mysal üçin Huawei pad2).Tutuş ulgamdaky enjamlaryň arasynda maglumat geçirişi Bluetooth geçiriş tertibini kabul edýär.Bu iş tertibi, kompýuterden (iş stoly ýa-da depder), EKG satyn alyş gutusyndan (maglumat kabeli bilen) we printer has kiçi, ykjam we çeýe bolan adaty ulgam bilen deňeşdirilýär.

  Enjam hakda aýratynlyklar

  Enjam iCV200 modelidir we göz öňünde tutulan programma çäkli radio ýygylygy azar berilmegi bilen elektromagnit gurşawda.Aragatnaşyk enjamynyň iň ýokary baha berlen çykyş güýjüne esaslanýar.Enjamyň modeli iCV200, radio ýygylygyna azar berilýän elektromagnit gurşawda ulanylmagyna garaşylýar. Aragatnaşyk enjamynyň iň ýokary baha çykaryş güýjüne baglylykda.“Android” ulgamy üçin 12 gurşunly ekgiň iş diagrammasy aşakdaky ýaly:

  wbawaw (4)
  wbawaw (3)

  “Android ecg” enjamynyň aýratynlyklary:

  Model iCV200
  Gurşun Bir wagtyň özünde 12 kanal
  Bilelikdäki ýol bluetooth
  Ulgam Android esasly
  Programma üpjünçiliginiň ady aECG
  Elektrik üpjünçiligi 2 * AA batareýalary
  Şahadatnama CE

   

  “Android” -iň beýlekiler bilen deňeşdirilende artykmaçlyklary

  1, ulanmak aňsat, ecg ýygnamak çalt, e-poçta ibermek we çap etmek funksiýalary we ş.m.
  2, awtomatiki düşündiriş we ölçeg
  3, bluetooth geçiriş durnukly
  4, Näsaglaryň maglumatlary goramagynyň howpsuzlygy
  5, bir wagtyň özünde 12 gurşun
  6, akylly we göçme dizaýn
  7, batareýalaryň elektrik üpjünçiligi
  8, tor hyzmatyny goldamak (opsiýa)

  wbawaw (5)

  Enjamyň spesifikasiýasy

  Nusga almagyň bahasy A / D: 24K / SPS / Ç
  Ordingazgy: 1K / SPS / Ç
  Kwantizasiýa takyklygy A / D: 24Bit
  Ordingazgy: 0.9µV
  Umumy tertibi ret etmek > 90dB
  Giriş impedansy > 20MΩ
  Quygylyga jogap 0.05-150HZ
  Wagt yzygiderli ≥3.2Sek
  Iň ýokary elektrod potensialy ± 300mV
  Dinamiki aralyk ± 15mV
  Defibrilýasiýa gora Gurmak
  Maglumat aragatnaşygy Bluetooth
  Aragatnaşyk tertibi Aloneeke dur
  Kuwwat 2 × AA batareýalary
  wbawaw (7)

  Enjamyň birlik bukjasy

  wbawaw (1)

  Ekg ýazgysynyň agramy

  wbawaw (2)

  Bölüm paketiniň ululygy


 • Öňki:
 • Indiki: