“White Smart Recorder FDA” tassyklamasy bilen iOS üçin simsiz EKG enjamy

Gysga düşündiriş:

IOS üçin simsiz ecg, ecg meýdançasynda innowasiýa nesli, klassiki ecg enjamlary bilen deňeşdirilende, Vales & Hills-den iOS göçme enjamynda işlenip düzülen ilkinji professional elektro kardio gram (EKG) önümidir. Dürli bazarlaryň isleglerinde ösüş, funksiýalaryň funksiýalary hasam kämilleşdi we has köp ulanyjy özüne çekip biler. Enjamyň modeli iCV200 (BLE) .Indi enjam üçin aşakdaky ýaly artykmaçlyklar:


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Düşündiriş

acvava (3)

IOS üçin simsiz ecg, ecg meýdançasynda innowasiýa nesli, klassiki ecg enjamlary bilen deňeşdirilende, Vales & Hills-den iOS göçme enjamynda işlenip düzülen ilkinji professional elektro kardio gram (EKG) önümidir. Dürli bazarlaryň isleglerinde ösüş, funksiýalaryň funksiýalary hasam kämilleşdi we has köp ulanyjy özüne çekip biler. Enjamyň modeli iCV200 (BLE) .Indi aşakdaky ýaly enjam üçin köp artykmaçlyklar

Üç möhüm aýratynlyk

A.Portablity
Kiçijik ululyk, ýeňil agramly EKG ýazgysy, nirede bolsaňyzam islendik ýere götermek aňsat.
B. Çaltlyk
Diagnostiki netijä gelmek üçin 10 sekunt BLE 4.0 (indi 5.0 wersiýasyna täzeleniň) arkaly çalt satyn almak
C. Takyklyk
CSE tarapyndan tassyklanan awtomatiki diagnozyň 98% takyklygy .Bu köp hünärli kliniki gözlegleriň esasy.

acvava (4)

Simsiz ecg enjamynyň iCV200 (BLE) tehniki spesifikasiýasy

Nusga almagyň bahasy

A / D: 24K SPS / Ç

Ordingazgy: 1K SPS / Ç

Kwantizasiýa takyklygy

A / D: 24 bit

Ordingazgy: 16 bit

Karar

0.4uV

Umumy tertibi ret etmek

> 110dB

Giriş impedansy

> 20M

Quygylyga jogap

0.05-250Hz (± 3bB)

Wagt yzygiderli

> 3.2Sek

Iň ýokary elektrod potensialy

± 300mV DC

Dinamiki aralyk

± 15mV

Defibrilýasiýa taslamasy

Gurmak

Aragatnaşyk
Wayol

Bluetooth

Elektrik üpjünçiligi

2xAA batareýalary

 

Enjamyň programma üpjünçiligine ulanylmagy

acvava (2)

J, IOS programmasynda programma üpjünçiligini erkin göçürip alyň
iCV200 (BLE) EKG ulgamlarynda “Apple” tarapyndan tassyklanan “iPad” ýa-da “iPhone” -da işleýän “vhECG Pro” atly programma üpjünçiligi bar.VhECG Pro-ny Apple App Store-dan mugt göçürip alyp bolýar.Mugt göçürip almak boýunça görkezmeler aşakdaky ýaly görkezilýär:
Stepdim 1. “iPad” / “iPad-mini / iPhone” -yň “APP” dükanyna giriň;
Stepdim 2. “vhecg pro” gözläň;
Stepdim 3. “vhecg pro” programma üpjünçiligini göçürip alyň, soňra amaly gollanma bilen guruň.
B, Bluetooth açyň (enjam we programma üpjünçiligi we programma)
C, Çalt baglanyşyk we programma üpjünçiliginde gutujyk SN-e degişlidir.

acvava (5)

TiOS üçin simsiz ecg enjamynyň diagrammasyny düzýär

acvava (1)

Bir bölümiň bukjasy

Bu enjam üçin kompaniýa hyzmaty:

Önüm hyzmaty - Enjamlar üçin “Multi” opsiýalary saýlanyp bilner.

- Onlaýn we tehniki işgärleri goldaýar.

--CE, ISO, FDA we CO we ş.m. müşderilerimize hödürlenip bilner.

- qualityokary hilli we bäsdeşlik bahasy

Satuwdan soňky hyzmatlar - ähli bölümler üçin bir ýyllyk kepillik

- Islän wagtyňyz uzakdan onlaýn hyzmaty üpjün ediň

- tölegiň gelmeginden 3 günüň içinde çykmak

 


  • Öňki:
  • Indiki: