Simsiz Bluetooth Ecg

Gysga düşündiriş:


 • Umumy tertibi ret etmek:> 90dB
 • Giriş impedansy:> 20MΩ
 • Quygylyga jogap:0.05-150HZ
 • Wagt yzygiderli:≥3.2Sek
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Simsiz bluetooth ekg näme?

  img (2)

  IOS üçin simsiz ecg modeli iCV200S.

  iCV200S, CardioView maşgalasy bilen göçme EKG ulgamy.Maglumat alma ýazgysyny we vhECG Pro App bilen iPad / iPad-mini öz içine alýar.Ulgam awtomatiki ölçegler we düşündirişler bilen hassanyň EKG ýazgysy üçin V&H tarapyndan işlenip düzüldi we öndürildi. Enjam hünär saglygy goraýyş gurşawynda ulanylar we önüm diagnoz kliniki işgärlerini çalyşmak üçin däl-de, lukmançylyk diagnozyny görkezmek üçin niýetlenendir.

  Enjam hakda aýratynlyklar

  1. Diktofonlaryň üç reňkini saýlap bolýar:

  Greenaşyl, mämişi we çal

  img (1)
  img (3)

  2. Baglanyş usuly: Bluetooth

  Funksiýalar: Awtomatiki düşündiriş we ölçeg

  Kuwwat üpjün edijileri: 2 * AAA batareýalary

  Simsiz ecg enjamynyň gurluşlary aşakdaky ýaly:

  3, bir bölümiň garnituralary we aňsatlyk bilen ulanyň:

  Harydyň ady

  suratlar

  EKG Diktofony

   img (4)

  Näsag kabelleri

   img (7)

  Adapter klipi

   img (8)

  Jübü

   img (9)

  Pleönekeý gollanma

   img (10)

  Ulanyş üçin arkaýyn we erkin göçürip alyň

  iCV200S Dynç alýan EKG ulgamy, “Apple” tarapyndan tassyklanan “vhECG Pro” atly “iPad” ýa-da “iPad-mini” -de işleýän programma üpjünçiligini birleşdirip biler.

  Enjamy aňsat ulanyp bolýar:

  Programma dükanyndan “vhecg pro” gözläň we Apple ID-de “vhECG Pro” programma üpjünçiligini göçürip alyň.

  Stepdim 1. Apple ID (Sazlamalar → Dükan) bilen giriň.“Apple ID” ýok bolsa, e-poçta salgyňyz bilen birini döredip bilersiňiz.

  Stepdim 2. “AppStore” -da aşak aýlaň we düwmäni tapyň.

  Stepdim 3. Çykyň we açylan gepleşik penjiresine mahabat koduňyzy giriziň.

  4-nji ädim. 3-nji ädimden soň, Apple ID parolyňyzy täzeden girizmegiňiz soralar.

  Stepdim 5. Işläp göçürip alyň we vhECG Pro alarsyňyz “img (5)"

  img (6)

  Enjam hakda çalt jikme-jiklikler

  Gelip çykan ýeri

  Hytaý

  Marka ady

  vhECG

  Model

  iCV200S

  Güýç çeşmesi

  Elektrik, batareýalar

  Reňk

  Greenaşyl, mämişi, çal

  Arza

  iOS (iPhone, iPad, Mini)

  Satuwdan soň hyzmat

  Talap boýunça onlaýn tehnologiýa goldawy

  Kepillik

  1 ýyl

  Ýaramlylyk möhleti

  12 aý

  Material

  Plastmassa

  Gurallaryň klassifikasiýasy

  II synp

  Hil şahadatnamasy

  CE

  Görnüşi

  Patologiki derňew enjamlary

  Howpsuzlyk standarty

  EN 60601-1-2

  GB 9706.1

  Gurşun

  Simultenaous 12-gurşun

  Geçiriş ýoly

  Bluetooth, simsiz

  Şahadatnama

  FDA, CE, iSO, CO we ş.m.

  Funksiýa

  Awtomatiki düşündiriş we ölçegler

  Beýlekiler

  iCloud EKG web hyzmaty

   

   

  Enjamlaryň tehnologiýa parametrleri

  Nusga almagyň bahasy

  A / D : 24K / SPS / Ç

  Ordingazgy: 1K / SPS / Ç

  Kwantizasiýa takyklygy

  A / D: 24 bit

  Ordingazgy: 0.9㎶

  Umumy tertibi ret etmek

  > 90dB

  Giriş impedansy

  > 20MΩ

  Quygylyga jogap

  0.05-150HZ

  Wagt yzygiderli

  ≥3.2Sek

  Iň ýokary elektrod potensialy

  ± 300mV

  Dinamiki aralyk

  ± 15mV

  Defibrilýasiýa goragy

  Gurmak

  Maglumat aragatnaşygy

  Bluetooth

  Aragatnaşyk tertibi

  Aloneeke dur

  Elektrik üpjünçiligi

  2 * AAA batareýalary


 • Öňki:
 • Indiki: