Windows üçin Bluetooth stres EKG 12-lik akylly ýazgy dizaýny

Gysga düşündiriş:

Windows üçin “Bluetooth stress ecg” -iň modeli iCV1200. Köp funksiýaly EKG iş stansiýasy ýaly, iCV1200 EKG ulgamlary stres synag funksiýasyny ýokarlandyrýar, size çalt işlemäge, takyk diagnoz goýmaga we ýetmäge kömek etjek düýbünden täze duýgy döreder. karýeraňyzyň täze ýokary derejesi.EKG alma ulgamlary pyýada ýörelgesi we ergometr bilen arkaýyn işleşip biler.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Düşündiriş

avav (2)

Windows üçin “Bluetooth stress ecg” -iň modeli iCV1200. Köp funksiýaly EKG iş stansiýasy ýaly, iCV1200 EKG ulgamlary stres synag funksiýasyny ýokarlandyrýar, size çalt işlemäge, takyk diagnoz goýmaga we ýetmäge kömek etjek düýbünden täze duýgy döreder. karýeraňyzyň täze ýokary derejesi.EKG alma ulgamlary pyýada ýörelgesi we ergometr bilen arkaýyn işleşip biler.

Simsiz stres ecg enjamynyň spesifikasiýasy

Quygylyga jogap 0.05-250Hz (± 3dB)
Umumy tertibi ret etmek > 60dB
Giriş impedansy > 5MΩ
Polýarlyk naprýa .eniýesi ± 300mV
Häzirki syzmak <20μA
Ölçegleri 132L × 75W × 23H mm
Işleýiş temperaturasy 15 ℃ ~ 35 ℃
Amal çyglylygy <85%

 

Simsiz ecg enjamynyň iş tertibi

avav (1)

Simsiz stres ecg ulgamyny iş akymy hökmünde ulananyňyzda ulgamdaky talaplar aşakdaky ýaly:

acvav (2)

1, Kompýuter üçin (CPU Pentium Ⅳ ýa-da has ýokary, Memory≥2G, Hard Disk≥250G, howpsuzlyk
EN 60950 laýyklygy üçin synag edilen talaplar)
SVGA resolutionokary ölçegli monitor
Lazer printeri ýa-da Reňk Inkjet printeri (islege görä)
Gezelenç zawody ýa-da Ergometr (93/42 / EEC-iň berjaý edilmegi üçin synag edilen howpsuzlyk talaplary, CE şahadatnamasy bolmaly)
EKG kabeli we elektrodlar (93/42 / EEC laýyklygy üçin barlanylan howpsuzlyk talaplary, CE şahadatnamasy bolmaly)
Operasiýa ulgamy (Windows ME, Windows 2000 (SP 2 minimal), Windows XP Professional (SP 1 minimal), Win7 / 8/10/11)

Aşakdaky ýaly simsiz stres ecg enjamynyň artykmaçlyklary:

Resolutionokary ölçegli A / D: 24K SPS / Ch, 24 bit
VH patent tehnologiýasy: Sanly sinhron A / D.
VH patent tehnologiýasy: EKG spektrine esaslanýan miýelektrik süzgüç
VH eýeçilik algoritmi: Iň az gijikdirme esasy gezelenç pozujy
Dürli süzgüçler saýlanyp bilner: LP, HP we artifakt süzgüçler
Deri-elektrod impedans ölçegi
Klassiki protokollary we çäklendirilmedik ulanyjy kesgitlenen protokollary belläň
Aritmi kesgitleýär we göni gözden geçirýär
Dürli ugurlar: yzarlamak we deňeşdirmek
Softumşak lakamly EKG ekrany
EKG, BP, SO2, METS, MAX VO2, Aralyk we Wagt sinhron ekrany
Reabilitasiýa tertibi: Cardürek funksiýasyny dikeltmek protokollary
Dürli ýörelgelerden we ergometrlerden garaşsyz synag

acvav (1)
avav (3)

Kompaniýada hödürlenýän hyzmat:
1, satuwdan öňki hyzmat
- gözleg we maslahat goldawy
-Demo synag goldawy
- sargyt goldawy
2, satuwdan soňky hyzmat
- tehnologiýa goldawy
- Programma üpjünçiligini täzelemek üçin ilkinji gezek üns beriň
- enjam goldawyny goldamak ýa-da çalyşmak


  • Öňki:
  • Indiki: