IOS reňkli ýazgylar üçin Smart ECG enjamynyň täze wersiýasy

Gysga düşündiriş:

Akylly bluetooth ecg enjamy vhecg pro-iCV200S. Bu iOS ecg enjamynyň täzelenen wersiýasy. Enjam üçin ýaşyl, çal we gyzyl üç reňk bar. Bu iOS programmasy üçin: iPad, iPad-mini we iPhone ýaly Bluetooth.

SystemSistema V&H tarapyndan işlenip düzüldi we öndürildi, EKG Alma ulgamy EKG-de dynç alýan näsaglary nusga almaga, ýazga almaga we seljermäge ukyply.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Vhecg pro spesifikasiýasy

Nusga almagyň bahasy A / D: 24K SPS / Ç
Ordingazgy: 1K SPS / Ç
Kwantizasiýa takyklygy A / D: 24 bit
Ordingazgy: 16 bit
Umumy tertibi ret etmek > 110dB
Karar 0.4uV
Giriş impedansy > 20M
Quygylyga jogap 0.05-250Hz (± 3bB)
Wagt yzygiderli > 3.2Sek
Iň ýokary elektrod potensialy ± 300mV DC
Dinamiki aralyk ± 15mV
Kuwwat 2xAAA batareýalary
Aragatnaşyk Bluetooth
Defibrilýasiýa taslamasy Gurmak

Enjamyň beýany

wava (4)

Akylly bluetooth ecg enjamy vhecg pro-iCV200S. Bu iOS ecg enjamynyň täzelenen wersiýasy. Enjam üçin ýaşyl, çal we gyzyl üç reňk bar. Bu iOS programmasy üçin: iPad, iPad-mini we iPhone ýaly Bluetooth.
- Ulgam V&H tarapyndan işlenip düzüldi we öndürildi, EKG Alma ulgamy EKG dynç alýan näsaglary nusga almaga, ýazga almaga we seljermäge ukyply.
Bu ulgam lukmançylyk bejeriş edarasy üçin ýürek keselleriniň derňewine degişlidir
- Üstesine-de, professional EKG gurallaryny we ajaýyp ulanyjy tejribesini hödürleýän amaly programma hökmünde aňsat döredildi.Ulanylyşynyň köpüsi iOS operasiýa stiline eýerýär.Ulanyjylar haýsydyr bir “Apple” programmasy bilen tanyş bolsa we EKG hakda umumy bilimleri bar bolsa, hiç hili kynçylyk çekmezler we enjam bilen işlemekden hoşal bolarlar.

svava (2)

Ulanyjylar üçin enjamy almak üçin näsaglaryň ýollaryny nädip birikdirmeli:

A.Elektrod baglanyşygy we ýagdaýy:
Öňünden gurşun :
Näsagyň döşüni geçiriji pasta bilen örtüň ýa-da alkogol pagta toplary bilen süpüriň,
soň gurşuny gurşap alyň we topy aşakdaky ýaly tertipde emdiriň:

svava
wava (1)

B. Kabelleriň birleşdirijisi üçin dört warianty saýlap bolar:

Esasy eksport bazary

Aziýa
Awstraliýa
Gündogar Europeewropa
Orta Gündogar / Afrika
Demirgazyk Amerika
Günbatar Europeewropa
Merkezi / Günorta Amerika \

wava (2)

Enjamyň spesifikasiýasy

Önüm hyzmaty - Enjamlar üçin “Multi” opsiýalary saýlanyp bilner.- Onlaýn we tehniki işgärleri goldaýar.

--CE, ISO, FDA we CO we ş.m. müşderilerimize hödürlenip bilner.

- qualityokary hilli we bäsdeşlik bahasy

Satuwdan soňky hyzmatlar - ähli bölümler üçin bir ýyllyk kepillik- Islän wagtyňyz uzakdan onlaýn hyzmaty üpjün ediň

- tölegiň gelmeginden 3 günüň içinde çykmak

Kompaniýada hyzmat
MOQ: 1 birlik
Bukjanyň jikme-jiklikleri: Standart paket
Eltip beriş wagty: Töleg gelenden soň 7 iş gününiň içinde
Töleg elementleri: TT, kredit kartoçkasy
Kepillik möhleti: 1 ýyl
Tehnologiýa goldawy: uzakdan dolandyryş gurallary arkaly zerur bolsa onlaýn
Näsag kabelleriniň standart saýlawy: Standardewropa standarty we ABŞ standarty
Möhüm şahadatnamalar:
CE, ISO, FDA we CO we ş.m. müşderilerimize hödürlenip bilner.
Üpjünçilik ukyby: hepdede 25 birlik


  • Öňki:
  • Indiki: